МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ.  611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 
   

 
 

 АКТУАЛНА

ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДИРЕКТОРИ

 

 
-

Институции

Важни контакти

-

Квалификация
Работни места
Полезни връзки
Легализация
Екскурзии
Отдих и спорт
Добри  практики
ПОО
Форум
Детски градини
Бюджет
Портфолиo
Похвали
Профил на купувач
Антикорупция

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

   

Формуляр за включване в информационна база
"ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ ЗА РУО – СЛИВЕН"
в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

   
         
         
   

   
     

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

С цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещение в администрацията, с настоящото съобщение Ви информираме за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път – подаване на жалби, сигнали, искания и др., без да е необходимо физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с разпоредбите на Закона за електронното управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за ползване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на коронавирус COVID – 19, апелираме за активност в използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с действието на междуинституционалния механизъм има разкрита телефонна линия и електронна поща  (Тел: 0800 10 112, e-mail: obhvat@mon.bg), на които могат по всяко време да се подават сигнали за отпаднали от образователната система ученици и такива в риск от отпадане. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

 

Акценти>>